Coricancha (Świątynia Słońca)

Coricancha

Za panowania Inków była to najważniejsza i najokazalsza świątynia dedykowana bogu-stwórcy Viracocha i bogu słońca Inti. Jednocześnie było to również obserwatorium astronomiczne. Tu odbywały się główne ceremonie, przy obsłudze których zatrudnionych było ok. 4000 kapłanów. Budowla dosłownie ociekała złotem. Na jej ścianach umieszczonych było 700 płyt ze szczerego złota (każda ważąca po 2 kg), w środku dziedziniec wypełniony był przez naturalnej wielkości złote rzeźby zwierząt i pole kukurydzy (również ze złota). Również podłoga w świątyni wyłożona była złotymi płytkami. Uważa się, że większość okupu, który miał posłużyć do wykupienia z rąk Hiszpanów ostatniego władcy Inków –  Atahualpa, pochodziła właśnie stąd. Po zdobyciu Cusco przez Hiszpanów złote rzeźby zostały zrabowane i przetopione na sztaby, świątynia została zburzona, pozostawiono tylko jej fundamenty, na których został zbudowany kościół Santo Domingo. Kościół ten uległ później kilkukrotnie poważnym zniszczeniom w wyniku trzęsień ziemi, natomiast fundamenty (podobnie jak inne ocalałe inkaskie budowle) pozostały nienaruszone.