Ogłoszenie o likwidacji

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr UW/02/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Klub Podróżników „Sapay” z siedzibą w Lublinie KRS 0000463059 z dnia 30.06.2017 w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Klub Podróżników „Sapay” z siedzibą w Lublinie.

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Klub Podróżników „Sapay”
ul. Relaksowa 17/13
PL-20819 Lublin

Likwidatorem stowarzyszenia została ustanowiony Paweł Hadrian.