O klubie

Sapay Club powstał z ciekawości świata, z chęci zrozumienia go, wytłumaczenia zachodzących w nim zjawisk i poznania innych,  spojrzenia z ich perspektywy i przeskoczenia dzielącego nas muru stereotypów i uprzedzeń. Z pragnienia złączenia się z naturą póki jeszcze znaleźć można zakątki nie tknięte ręką człowieka, gdzie wciąż można napawać się jej potęgą. Z tęsknoty za miejscami, które łaskawie nas goszczą, które są tylko pozornie okiełznane, gdzie człowiek musi użyć całego swego sprytu, aby móc nazwać je swoim domem. Miejsc gdzie życie toczy się w zaskakująco prosty sposób, uzmysławiając nam jak niewiele potrzeba, aby być szczęśliwym. Sapay Club powstał z chęci pokazania, jak mimo wielkich różnic kulturowych i materialnych, wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi i wspólnie odpowiadamy za świat, w którym żyjemy. Świat, który jest złożonym i dynamicznie zmieniającym się systemem relacji pomiędzy otoczeniem a jednostką, jednostką a społecznością i wreszcie społecznością a otoczeniem.

Naszym celem jest tłumaczenie przyczyn i konsekwencji tych zjawisk. Przede wszystkim poprzez umożliwienie osobistego ich doświadczenia, dotknięcia i poczucia własnymi zmysłami tej ferii zapachów, smaków, kolorów i dźwięków. Tylko ten kto straci dech w piersi z powodu małej ilości tlenu na dużej wysokości, kto poczuje w ustach suchość pustynnego powietrza, kto legnie znużony wilgocią i upałem tropików zrozumie jak żyje większość mieszkańców naszego globu. Naszym celem jest pokazanie świata takim jakim jest, a nie jakim wydaje się być zza okna klimatyzowanego samochodu, czy ekskluzywnego hotelu.

Sapay Club jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000463059